Ето как се разработват кохлеарни имплантати

Lifelong Hearing винаги поставя хората в центъра на вниманието: тези, които имат полза от кохлеарни имплантати, и тези, които им помагат. Ето защо днес разговаряме от производственото сърце на КИ: разработването на имплантата.

Разработването на кохлеарен имплантат

Д-р Мартин Цимерлинг е роден в Инсбрук и днес ръководи отдела за разработване на имплантати в MED-EL. Той се среща с кохлеарните имплантати по време на докторантурата си и се вдъхновява веднага: "Разработването на имплантати е интердисциплинарно предизвикателство. Крайният резултат е продукт с висока стойност за ползвателите."

За период от почти 20 години инженерът по електроника и физика е изобретил много неща, някои от които вече се използват в системите. "Броят на патентите не е важен", казва изобретателят скромно. "Важни са онези идеи, които носят истинска полза за ползвателя. Често именно малките идеи ни водят напред и правят чуването с КИ по-лесно и по-приятно."

Д-р Елис Стелин от Нова Зеландия е относително отскоро в екипа. Нейната докторска дисертация относно медицинската технология се занимава с безопасността на имплантируеми устройства при магнитен резонанс, или MRI. "Тъй като MRI изследванията стават по-чести, ползвателите на имплантат също трябва да бъдат взети предвид." Днес това е възможно поради по-доброто разбиране на MRI устройствата и внимателното разработване на нови имплантати. "До неотдавна хората се въздържаха да правят MRI на пациенти с какъвто и да било имплантат, защото се притесняваха от въздействието на електромагнитното поле."

MRI скенерите използват силно магнитно поле. Специалистът обяснява: "Магнитното поле може да премести имплантата вътре в главата на човека, така както магнитът на хладилника се привлича от хладилника." Силата на магнита се изразява в тесла.

Вдъхваме живот на идеите

В Австрия д-р Цимерлинг от години работи за безопасни MRI прегледи с имплантати на MED-EL. "Бързо разбрах, че магнитът в КИ е в най-лошата възможна позиция по отношение на магнитните сили на MRI." Преди десет години той вече е имал идея за пренареждане на магнитните полюси под формата на сфера. Но първите дизайни са отхвърлени от хирурзите с опит в КИ. Той обяснява: "За тях сферичният дизайн беше твърде голям. Допълнителното усилие по време на операция би било стресово за малки деца."

Впоследствие ръководителят на отдела по разработване развива идея за намаляване на формата на сферата до едно измерение. Това е въртящ се магнит с формата на диск, който се движи свободно вътре в имплантата. Това минимизира натиска, който магнитът оказва върху главата на пациента.

"Когато променяме нещо в имплантата, трябва да вземем предвид всички възможни последици." Промяната на магнита би могла да засегне предаването на сигнала между предавателната намотка и магнита или да окаже влияние върху безопасността и надеждността на системите. "За да се провери всичко това, е необходимо много мислене и тестване", казва разработчикът, обяснявайки дългия път от идеята до пускането на пазара.

д-р Мартин Цимерлинг

Най-доброто решение

Когато австрийският производител MED-EL получава разрешение за своя SYNCHRONY за MRI до 3.0 тесла, Елис Стелин работи по доктората си в Университет Окланд в Нова Зеландия. "Това го нямаше за нито един друг кохлеарен имплантат тогава! Осъзнах колко активен и напреднал е MED-EL в тази област." Ето как младата жена решава да се присъедини към екипа в Инсбрук. За тази цел тя се отказва дори от своя любим спорт гребането! Сега обаче тя "покорява Алпите", като прави преходи, тича, катери се и кара ски.

Проучванията в по-силни и по-комплексни MRI скенери се развиват бързо, но са необходими и активни учени. "Харесва ми предизвикателството да бъда в крак с тези иновации, така че нашите ползватели да имат полза от този напредък, ако им се наложи." Техническият специалист с приятелска усмивка описва ежедневната си работа като "смесица от физически тестове в лабораторията или клиниката и компютърни симулации."

В миналото нейният супервайзор д-р Цимерлинг дори е бил тестов субект: "Например, аз държах кохлеарен имплантат срещу главата си, за да усетя взаимодействието на MRI ризлични дизайни на имплантати."