имплантируемите активни слухови системи по костен път за деца с множество увреждания
Доц.д-р П.Руев, Ф.Михайлова, д.п.- Тракийски център по кохлеарна имплантация МБАЛ „Тракия“

ОТВОРЕТЕ ВРАТА КЪМ СВЕТА

Броят на децата с множествени увреждания в световен мащаб се увеличава през последните двадесет години. Това с пълна сила се отнася и до страните в които медицинската грижа е на много високо ниво.

Преди около 20 години приблизително 20% от новородените с тегло под или около 1000 грама са оцелявали. Към днешна дата преживяват над 80% от тях. Въпреки това повече от 40% от недоносените имат множество увреждания като: нарушено зрение, намален слух, бъбречни малформации, респираторни или неврологични проблеми и др.

Децата с множество увреждания са много разнородна група. Поставяйки кохлеарен имплант или имплантируема активна слухова система по костен път ние подобряваме качеството на живот на децата и техните семейства чрез

  • Развитие на когнитивните умения
  • Подобрение на уменията за пространствена ориентация
  • Развитие на уменията за общуване
  • Намаляване на агресивното поведение и автоагресията
  • По-голяма възможност за социализация и обучение
  • Като перспектива по-малка зависимост от родителите и социалните служби

Индикации

Импланти по костен път за деца и възрастни с малформации на средното ухо и с трайно двустранно звукопроводно намаление на слуха <45 dB за костната проводимост за честотния спектър 500-4000 Hz.

По изключение при деца и възрастни след претърпени многократни хирургични интервенции на средното ухо с невъзможност за реконстукция на слуховата верига. Системата BONEBRIDGE е подходяща за деца над пет години и за възрастни. Тя е индицирана при пациенти с малформации на външното и средното ухо. BONEBRIDGE може да се използва успешно и при заболявания, водещи до влошаване на звуковата проводимост, като вече посочения холестеатом на средното ухо, ако другите операции за подобряване на слуха не са довели до резултат. BONEBRIDGE може да се използва успешно и при едностранна глухота, съкратено SSD (Single sided deafness), ако не може да се направи кохлеарна имплантация на увредената страна. Тогава черепната кост предава звука към функциониращото вътрешно ухо на срещуположната страна.

В настоящата статия, ще разгледаме случай на дете със слухов и зрителен проблем след поставянето на BONEBRIDGE (имплантируема активна слухова система по костен път).

Клиничен случай

Г.П.Г. е момиче на 9 години с вроден двустранен холестеатом на средното ухо и съпътстващи други малформативни изменения, многократно лекувано и оперирано в МБАЛ „Тракия“, Стара Загора. Детето за първи път е лекувано на възраст 1 година и 9 месеца, когато в ляво е извършена радикална оперативна интервенция по повод на вече установения вроден холестеатом. Последва същата интервенция 6 месеца по-късно и за дясното ухо, когато детето е на 2 години и 3 месеца. Осемнадесет месеца след това, в дясно е извършена т. нар. „контролна операция“, при която оформената малка тъпанчева кухина е свободна от холестеатом, но образуваната постоперативна радикалната кухина трудно се самоочиства, което налага контролни прегледи на всеки 3 месеца, вкл. и на лявото ухо.

Предоперативна аудиограма

Поради тази причина през 2019 година в ляво е извършена оперативна интервенция за намаляване на радикалната кухината с едновременна имплантация на системата BONEBRIDGE.

Освен намалението на слуха поради разрушаване на средното ухо от холестеатома, детето има установена двустранна ретинопатия и състояние след оперативна интервенция по повод на тумор на орбитата в дясно. Малформативният синдром включва анофталм и туморна формация, ангажираща клепачите и орбитата на дясното око и вродена аномалия на папилата на зрителния нерв в ляво.

В конкретния случай множеството увреждания - слухови и зрителни нарушения, не са противопоказание за поставяне на кохлеарни импланти и на имплантируеми активни слухови системи по костен път.

Преди операцията за имплантиране на системата BONEBRIDGE детето разчиташе на остатъчния си слух и зрение, като носеше слухов апарат по костен път (диадема) със задоволителен резултат.

Резултатите след поставяне на системата BONEBRIDGE са обнадеждаващи. Направени са две настройки в период от два месеца. Детето се чувства много добре. Слуша музика, вербализира много повече от преди, опитва се да локализира източника и посоката на звука.

Предстои много работа за развитие на уменията за общуване и комуникация. Въпреки че, резултатите при децата с множество увреждания не са толкова положителни, като резултатите при децата само със слухови нарушения, подобряването на качеството на живот на самите тях и на семейството като цяло е уникална възможност, дадена от имплантирането на активната слухова система по костен път BONEBRIDGE.