Повишаване на осведомеността относно загубата на слух съвместно с Hearing Health Forum EU

В ЕС темата за слуха продължава да бъде измествана. Въпреки това, добре функциониращият слух е в основата на комуникацията и активното участие в света на чуващите. Hearing Health Forum EU има за цел да направи чуването видимо.

Кармен Кронаветлайтнер

Hearing Health Forum EU (HHFEU) е асоциация на EURO-CIU, HEARRING и MED-EL, която повишава осведомеността в ЕС относно загубата на слух, коморбидността и социалноикономическите и персонални последици от нелекуваната загуба на слух.

Рентабилният и равен достъп на всички в ЕС до възможности за лечение, като например кохлеарни импланти (КИ), не само ще подобри индивидуалното здраве, но може да окаже и дългосрочно положително въздействие върху системите на здравеопазване в държавите-членки на ЕС.

Инициативата включва публични изяви на ниво ЕС, предоставяне на информация, организиране на информационни събития по множество теми във връзка със слуха и дейности на политическо равнище, за да може слухът да получи вниманието, което заслужава.

Личните съдби струват милиарди

Герхард е бил успешен, финансово стабилен търговски представител. Известен член на голф клуба, веселяк и винаги готов да разкаже виц. Но поради влошаващата се загуба на слух, в някакъв момент мъжът в средата на петдесетте си години вече не можел да изпълнява служебните си задължения въпреки слуховите апарати, загубил работата си и трябвало да се примири със значителна загуба на финансови средства. Загубата на работа била последвана от социална изолация, защото значително увреденият му слух вече не позволявал ежедневни социални контакти. Герхард изпаднал в депресия, като се наложило да се лекува месеци наред.

Милиони хора в Европа споделят съдбата на Герхард. Около 57 милиона граждани на ЕС живеят с ограничена загуба на слух, която не се лекува адекватно. На засегнатите отнема приблизително десет години да намерят решение на своите слухови проблеми. А някои от страдащите от загуба на слух изобщо не получават лечение. Максимум десет процента от възрастните, на които кохлеарният имплант може да помогне, биват наистина имплантирани.

Какво означават тези цифри за ЕС? Загуба на слух, която не се лекува адекватно, води до по-малко образователни възможности, по-лоши работни места, по-висока безработица, ранно пенсиониране и по-високи разходи за лечение на придружаващи заболявания като депресия или намаляване на когнитивните способности.

Всичко това струва пари. В ЕС нелекуваната загуба на слух струва около 185 милиарда евро на година.

Загубата на слух на политическо равнище

И тук се намесва Hearing Health Forum EU. Представителите на инициативата наблягат именно на тези икономически и персонални недостатъци на политическо равнище. Те предоставят информация относно възможностите за лечение и провеждат кампания за подобряване на здравето на слуха в ЕС. Предложенията в тази връзка обхващат, например, въвеждане на слухов скрининг в отделните държави-членки на ЕС за хора над 55 години с цел по-ранно откриване на загубата на слух, своевременното й лечение и следователно намаляване на бъдещи разходи; бъдещи разходи, причинени от съпътстващи заболявания като депресия, деменция, диабет или нужда от повече грижи; бъдещи разходи, които могат да бъдат избегнати чрез подходящо лечение на загубата на слух, например с помощта на слухови импланти.

Hearing Health Forum EU използва кампании за повишаване на осведомеността, за да накара хората, които вземат решения относно политиката на здравеопазване в ЕС, да обърнат внимание на персоналните, но най-вече на икономическите последици от нелекуваната загуба на слух. Събитията в Европейския парламент имат за цел създаване на транснационална стратегия за здравето на слуха, което ще осигури на всички граждани на ЕС равен достъп до подходящо лечение. Възможностите за лечение с кохлеарни импланти, например, са много различни дори и в рамките на ЕС. Докато в страни като Австрия или Германия разходите за двустранно лечение се поемат от държавната система на здравеопазване дори и в пенсионна възраст, за възрастните в Нидерландия се плаща за КИ само от едната страна. А в някои страни от ЕС възможностите за поставяне на КИ на по-възрастни пациенти без частно финансиране си остават утопия.

Допълнителни препоръки за спестяване на разходи на системите на здравеопазване в ЕС и стимулиране на здравословното остаряване в обществото:

  • По-лесен достъп до иновативни слухови технологии, включително слухови импланти
  • Инвестиране в превенция и рехабилитация на загубата на слух
  • Право на достъп до професионална слухова грижа
  • Повишаване на осведомеността относно добрия слух в ЕС, информиране на обществото и слуховите специалисти за последиците от нелекуваната загуба на слух

Hearing Health Forum EU се ангажира със здравето на слуха на гражданите на ЕС - и на млади, и на стари. ©MED-EL

С оглед демографското развитие в ЕС темата за остаряването е изключително важна. Независимо от това, Hearing Health Forum EU се ангажира активно и с най-младите. Слуховият скрининг на новородените, който вече от няколко десетилетия се прилага успешно в Австрия, все още не е задължителен във всички страни от ЕС. Ето защо HHFEU препоръчва спешно въвеждане на национално ниво.

Чрез тези дейности HHFEU все още е в началото на пътя си: редовна информация, съвместен обмен и решения за целия ЕС, в съчетание с политическата воля за промяна, така че темата за слуха да бъде извадена от второстепенното си съществуване.

А Герхард? След известно колебание в началото той решава да си постави кохлеарен имплант. Оттогава отново се наслаждава изцяло на живота, играе голф, открил е нова кариера и разказва ентусиазирано на всички за своите кохлеарни импланти. Депресията му е останала в миналото, а имплантите са се отплатили на системата на здравеопазването. Един от множеството положителни ефекти върху разходите в полза на здравето на слуха, които в бъдеще Hearing Health Forum EU ще може да представи в Европейския парламент.

За повече информация посетете https://www.hearinghealth.eu/