Със слухови импланти срещу депресия

Загубата на слух може да окаже неприятно въздействие върху качеството на живот и дори да отключи депресия. Подходящите слухови апарати или слухови импланти могат да помогнат и да противодействат на това. Скорошно проучване от Великобритания показва дори една неизвестна досега икономическа взаимовръзка.

Качеството на живот е концепция с много измерения и включва физическо, материално, емоционално и социално благополучие. Проблемите със слуха могат да засегнат социалната и емоционалната сфера посредством комуникацията. Според проучване, проведено в Италия през 2012 г., възрастните хора със слухово увреждане като цяло са по-неудовлетворени от живота си. Въздействието на загубата на слуха върху обмяната на информация може да засегне и доходите като финансов аспект на качеството на живот. Например, проучване от 2010 г. показва, че възстановяването на слуха в много случаи се отразява положително на доходите.

Новите изводи на ELSA (English Longitudinal Study of Ageing) подкрепят вече известните факти. Анализът на широкия набор от данни установява, че икономическото положение на засегнатите също оказва съществено влияние върху отражението на слуховите проблеми върху психиката.

Всички изследвания на качеството на живот, в които се проучва влиянието на слуховите решения върху него, са показали, че през първата година след настройката качеството на живот се е повишило значително.

Слухови затруднения, парични проблеми и депресия

Депресията е психическо заболяване, което се изразява в постоянно лошо и мрачно настроение, безнадеждност и летаргия. Тя може да е свързана с единично събитие, но може да се развие и като взаимодействие на различни невробиологични и психосоциални фактори. Те включват травми, хормонални промени или самота. Възможни фактори за отключване са и загуба, остро безпокойство, икономически притеснения и др.

Отдавна е известно, че загубата на слух може да бъде един от факторите за развитие на депресия. В проучване от 2003 г. се изтъква, че „нелекуваната загуба на слух влошава качеството на живот в смисъл на изолация, намалени социални контакти, […] и симптоми на депресия.” Друго проучване на екип от Университета на Уисконсин-Мадисън предупреждава, че загубата на слух е неминуем страничен ефект от остаряването: “Сериозността на загубата на слух е свързана със степента на намаляване на качеството на живот.”

Учените от Университета на Манчестър са изследвали връзката между слухово увреждане, депресия и икономическо положение. Докато загубата на слух като че ли представлява малък риск от депресия при заможни хора, при такива със слухови проблеми и ниски доходи вероятността да развият депресия е два пъти по-голяма от тази при хора с нормален слух. Тъй като слуховите апарати могат да предотвратят това, авторите на проучванията препоръчват подходящи тестове на слуха за ранно установяване и намеса.

Качество на живот и възраст

През последните десетилетия стартираха няколко обхватни проучвания на последния стадий от живота. Те събират данни от различни области на живота, за да проучат различните аспекти на стареенето.

От 2002 г. насам ELSA в Англия на всеки две години наблюдава над 18000 души на възраст над 50 г. Фокусът е върху тяхното физическо и психическо здраве, общо благосъстояние, икономическо положение и личната им нагласа към остаряването. Данните се анализират от различни научни групи по различни начини. Чрез анализи на подобни данни могат да се установят още по-изненадващи взаимовръзки.

За повече информация: English Longitudinal Study of Aging, ELSA https://www.elsa-project.ac.uk.