КИ терапия с музикални елементи – гледната точка на речеви терапевт

По време на 14-тия Симпозиум EURO-CIU на 5 април 2024 г. във Виена бакалавърът на науките Тереза Шнайдер от Регионалния център за хора с увреден слух Дорнбирн, Австрия, изнесе презентация за полезността на музикалните упражнения с възрастни и деца, както и за своя опит с програмата за упражнения MELUDIA.

По време на 14-тия Симпозиум EURO-CIU на 5 април 2024 г. във Виена бакалавърът на науките Тереза Шнайдер от Регионалния център за хора с увреден слух Дорнбирн, Австрия, изнесе презентация за полезността на музикалните упражнения с възрастни и деца, както и за своя опит с програмата за упражнения MELUDIA.

“Речевата мелодия е мостът между музиката и речта", казва Тереза Шнайдер. Тя е главният речеви терапевт в регионалния център за хора с увреден слух в Дорнбирн. В презентацията си по време на симпозиума тя описа и своя опит с музиката в слуховото обучение. Тереза Шнайдер наблегна на факта, че музикалните упражнения помагат и за възприемането на супрасегменталното ниво на речта - т.нар. речева мелодия.
Вече години наред музиката и музикалните дейности са неразделна част от слуховото обучение на деца с увреден слух. В последно време музикалните елементи все по-често се прилагат и при слуховото обучение на възрастни. Тереза Шнайдер посочи множество научни изследвания, които доказват положителното въздействие на музикалното обучение върху различни аспекти на слуха, развитието на реч и слуховата рехабилитация. Тя също е наясно как музиката може да се използва за слухово обучение независимо от езиковите умения на пациента.

Прозодия - музиката в речта

Тереза Шнайдер е главен речеви терапевт в регионалния център за хора с увреден слух в Дорнбирн. ©private

Опитният терапевт даде примери с редица прозодични характеристики, за да сравни музикалните упражнения на онлайн програмата MELUDIA с конвенционалните речеви упражнения: възприемането на ритмични удари в музиката, например, дава възможност и за по-добро възприемане на отделни срички в думи. Промените във височините на тона не само характеризират мелодията на музиката, но и разликата между въпросителното и заповедното изречение. Способността за отличаване на височините на тона помага за отличаването на т.нар. минимални двойки - думи с различни значения, които се различават едни от други само по един звук.

В социалния живот е особено важно да се разбира реч в шумна среда. Това обаче е доста трудно за хора със слухови увреждания. Тази способност може да се тренира чрез множество методи: слухово обучение в помещения с висока честота като кафенета, например. Или слухов тренинг с изкуствено добавен фонов шум - от технически шум до усилено радио. Музикалното обучение дава и възможност да се упражнява отличаване на едновременни звуци: когато пациентът трябва да отличи различни инструменти в дадена музикална творба или да познае определен звук от няколко едновременни звука. Или когато пациентът трябва да проследи акустично един-единствен инструмент.

Музиката е с доказана полза за по-добър слух и разбиране

Тези паралели между музика и речева мелодия са причината за това упражненията за слушане с музика не само да увеличават насладата от музиката, но и да спомагат за по-добро разбиране на реч.

Музиката има много други положителни ефекти и то не само за децата. Проучванията показват, че музиката стимулира социално-емоционалните способности, креативността и умението за слушане. Когнитивните умения, най-вече концентрацията и слуховата памет, също се тренират. Понякога музикалните упражнения могат да тренират и фината и грубата моторика. Пеенето на детски песни и създаването на музика с прости инструменти са популярни музикални дейности в ранното детско образование, най-вече за деца със затруднения в чуването или говоренето.

В последно време музикалните елементи се използват все по-често в слуховото обучение на деца и възрастни. “Упражняването с музика не може да замести упражненията със слушане на лингвистично ниво", обяснява Тереза Шнайдер, "но е ценно допълнение". Отчасти защото музиката позволява слухово обучение независимо от езика. Речевият терапевт от Форарлберг цитира един от своите пациенти: "Честата липса на речников запас поради лошите ми езикови познания ме отчайва по време на упражненията. С музиката са важни други неща, напр. отличаването между ниски и високи тонове. Това ми показва, че въпреки ограничените ми езикови познания вече съм добър в много други части на слуховото обучение на невербално равнище!” Допълнително предимство е и това, че при онлайн музикалното обучение нямаш нужда от обучителен партньор.

MELUDIA, музикалната онлайн обучителна програма

Тереза Шнайдер от Регионалния център за хора с увреден слух Дорнбирн, Австрия, представи MELUDIA като онлайн музикална обучителна програма за възрастни и деца и описа своя положителен опит. Ползвателите на КИ имат свободен достъп до упражненията на MyMEDEL.

Други материали за музикална рехабилитация

В допълнение към компактните програми за музикално обучение, има и редица информационни материали относно слухови упражнения с музика. Например, в брошурата “Music Rehabilitation for Adult CI Recipients” се прави един добър преглед и се дават насоки за концентрирано слушане на музика, музикално обучение и музикални дейности: безплатно сваляне на английски, други езици в разработка. “MusicalEars” прави въведение в упражненията със слушане на музика за деца с КИ и дава примери за музикални дейности: на английски, безплатно на MyMEDEL в MED-EL Academy.