Zakaj je branje tako pomembno za otroke s slušnimi vsadki

Večina osnovne šole je namenjena pridobivanju osnovnih veščin branja, pisanja in računanja. Učenje pisnega jezika je pomembno tudi za otroke s slušnimi vsadki, vendar predstavlja izziv.

Otrok in starš bereta knjigo.

Pomembnost branja za otroke s slušnimi vsadki

Odkar je sredi 15. stoletja Johannes Gutenberg izumil prvi tiskarski stroj s premičnimi kovinskimi črkami in s tem omogočil poceni in hitro ustvarjanje velikih količin pisnih del, je branje postajalo vse pomembnejše za vsakdanje življenje. Branje in pisanje sta osnova za usposabljanje in poklicni uspeh, hkrati pa tudi temelj za številna področja informiranja in splošne izobrazbe: pomislite na navodila za uporabo aparatov, zdravilom priložena navodila ali na informacije s strani lastnika hiše. Tisti, ki ne znajo brati in pisati dovolj dobro, da bi razumeli smisel prebranega ali natančno opisali svojih vprašanj in potreb, bodo ostali odvisni od podpore drugih na številnih področjih vsakdanjega življenja. Pisni jezik lahko pomaga tudi takrat, ko je govor težko slišati, na način prepisov predstavitev in dogodkov ali s podnapisi za dnevne novice po TV in za druge videoposnetke.

Starši, ki želijo vzgajati bralce, to najprej počnejo z zgledom, pozitiven odnos do branja pa spodbujajo tudi s tem, da so sami vpleteni v otrokovo branje. Knjige otrokom razširijo obzorja in pomagajo razviti bogatejši besednjak. Ponujajo spodbude za pogovor, na primer o vedenju in občutkih drugih. So vir informacij o temah, nad katerimi se otrok navdušuje - avtomobilih, konjih ali dinozavrih - lahko pa mu dajo tudi možnost pogledati na področja, s katerimi se sicer verjetno nikoli ne bi srečal.

Branje se za otroka s slušnim vsadkom ne začne s pričetkom šole

Otroci prve bralske izkušnje dobijo že pred začetkom šolanja, ponavadi s slikanicami. Če skupaj z otrokom listate po knjigi, mu dajte dovolj časa, da si slike ogleda, preden se začnete o njih pogovarjati. Otroci se najprej osredotočijo na to, kar vidijo: spremljajte otrokov pogled, da bi videli, kaj ga še posebej zanima, o tem se bo tudi želel pogovarjati. Pri otrocih, ki so na začetku jezikovnega razvoja, je najlažje postavljati vprašanja, kot so „Kje je žoga?“, "Kaj je to?" ali "Kaj pes počne?". Ne ustavite se pri tem, postavljajte tudi bolj odprta vprašanja, ki odprejo pogovor o zgodbi: "Zakaj je tigerček žalosten?", "Zakaj se Pauli zdaj skriva?". Tudi kasneje v šoli bodo učitelji zastavljali podobna vprašanja po branju zgodb.

Naloga učnega osebja je predvsem poučevanje abecede. Če vašega otroka že pred začetkom šole zanima pomen posameznih črk ali besed, morate to radovednost spodbujati: želja po znanju je pomembna gonilna sila za učenje.

Kdaj naj otroci s slušnim vsadkom začnejo z učenjem branja

Pozanimajte se, katera gradiva se priporoča v šoli, in jih sami predstavite svojemu otroku z okvaro sluha. Skupno branje je nadvse priporočljivo. Če vaš otrok ne mara brati, lahko izmenično bereta drug drugemu. Ko berete, dovolite, da medtem v knjigo gleda tudi on: s prstom kažite, kje trenutno berete. Spodbujajte ga, da po svoje pove vsebino knjige in sprejmite njegov pogled na zgodbo, tako se bo z večjo samozavestjo vračal k pouku.

Ne beremo samo knjig - obstajajo še igre, pri katerih je branje posameznih besed ali kratkih navodil pomemben del, ali pa je treba veliko različnih žetonov razdeliti v skladu s seznamom v navodilih: če je dovolj vešč branja, dajte svojemu otroku nalogo, da prebere navodila drugim igralcem. Igra sicer traja nekoliko dlje, a vsekakor šteje tudi kot bralna vaja. Če je potrebno za razumevanje, lahko nato besedilo sami pravilno preberete ali pa predlagate popravek v obliki vprašanja. Kolikor je mogoče se izogibajte strogemu popravljanju.

Katera čtiva otroke najbolj navdušujejo

Otrok s slušnim vsadkom bo morda izbiral drugačna čtiva, kot bi bila všeč vam pri isti starosti - in to je povsem v redu! Otroku omogočite dostop do različnih vrst besedila - priročnikov in leposlovja, stripov, knjig, revij in internetnih strani z novicami. Iz gradiv, ki jih otrok najraje pregleduje, lahko sklepate, kaj bi mu predlagali kot naslednje čtivo: morda knjige, ki ustrezajo otrokovim hobijem in interesom, na primer zgodbe o najljubšem pevcu ali športu? Pojdite skupaj v knjigarno in pustite, da vaš otrok nekaj izbere!

Ko je družina zbrana pri zajtrku ali za kakšno drugo priložnost, delite z ostalimi zanimiv članek ali objavo s Twitterja. Pojasnite otroku, kako se ta vsebina tiče njega samega, na primer: "Glej, tvoja najljubša skupina bo imela tu koncert v soboto ..."

Nekaterim otrokom pomaga, če lahko medtem ko knjigo berejo to isto knjigo tudi poslušajo - zvočne knjige so odlična priložnost za vadbo slušnega razumevanja za otroke s slušnim vsadkom. Vedno se raje odločite za neskrajšane različice, ko kupujete zvočne knjige.