Чуването е по-добро с две уши вместо с едно. Когато на двете страни се носят различни слухови апарати, говорим за бимодално чуване.

Чуването от двете страни позволява пространствено възприемане на звук и акустична пространствена ориентация, по-ясно възприемане на звук близо до слуховия праг и по-добро разбиране на реч в шумна среда - всичко това наред с по-спокойно чуване. Не всички ползватели на кохлеарен имплантат са напълно глухи от двете страни, много от тях носят слухов апарат на едното ухо. Колкото по-добро чуване се получава със слуховия апарат, толкова по-голяма е ползата от бимодалността. Слуховият апарат и кохлеарният имплантат трябва да си взаимодействат оптимално, за да се постигне комплексен слухов резултат при бимодални ползватели.

Дори и ако двете системи са принципно съвместими, различната обработка на сигнала може да окаже значително влияние на качеството на чуване. Затова кохлеарната имплантатна система трябва колкото може по-точно да имитира естествения слух и обработването на звука в кохлеарния имплантат трябва да съвпада с това в слуховия апарат.

Бинауралното чуване осигурява по-естествено и по-богато слухово възприятие на КИ ползватели с едностранна глухота, билатерално имплантирани КИ ползватели и бимодални пациенти, които използват слухов апарат и КИ.

Бимодално със слухови апарати от всички типове и марки

В последно време се набляга на увеличаващия се брой специфични за марката бимодални решения: обикновено функциите на слуховия апарат се съвместяват с аудиопроцесора от същата производствена група.

В този случай решението за контралатерален кохлеарен имплантат не оставя необходимата свобода за индивидуално оптимизиране на слуховия апарат. От друга страна, тази практика обвързва ползвателя с бимодални настройки само с една марка слухов апарат за жизнения цикъл на имплантата. Търсенето на подходящ слухов апарат и оптималната настройка в отделни случаи може да отнеме няколко години - отказването от някога оптималното решение в полза на примиряването с кохлеарен имплантат означава загуба на слух за засегнатите от това.

Тъй като със своите кохлеарни имплантатни системи MED-EL имитира слуховите органи близо до естественото, унилатералните ползватели на кохлеарни имплантати могат да продължат да ползват слуховия апарат, с който вече са свикнали, на другото ухо заедно с кохлеарния имплантат - дори и с обичайните настройки. Ако по-късно е необходим нов слухов апарат, потребителите могат да избират от наличните в момента.

С правилната сила на звука

Здравите човешки уши са около три пъти по-чувствителни към тихи звуци, отколкото към шумни. При загуба на слух във вътрешното ухо тази функция на усилване липсва и се имитира от модерните слухови апарати. Аудиопроцесорите на кохлеарните имплантати усилват тихи звуци, като производителите на кохлеарни имплантати следват различна философия.

Така нареченият Dual-Loop Automatic Gain Control е разработен за аудиопроцесорите на MED-EL, за да имитира колкото може по-близо естествената функция. Той може да се настройва и индивидуално, като се включат характеристиките на звука на слуховия апарат на другото ухо. Обикновено съвместяването на силата на звука между кохлеарния имплантат и слуховия апарат е единствената необходима стъпка, за да може почти всеки слухов апарат да се комбинира с кохлеарен имплантат на MED-EL без затруднение. Слуховият апарат може да остане настроен така, че да осигурява оптимално слухово възприятие на неимплантираната страна независимо от кохлеарния имплантат.

Стимулация на правилното място

Високите тонове се възприемат в началото на намотката в кохлеята, по ниските - в края. При кохлеарната имплантация хирургът поставя електрод в нефункциониращата слухова намотка. Електродът подава електрически импулси, които се предават по слуховия нерв към мозъка и се интерпретират там.

Дългите електроди покриват цялата дължина на кохлеята и позволяват стимулиране точно там, където звукът се чува естествено. MED-EL пусна тези електроди на пазара в далечната 1994 г. и до днес остава единственият производител, който ги предлага. В комбинация със също уникалното фино структурно кодиране, MED-EL осигурява отлично възприемане на високите звуци, най-вече подобно на естествения слух или със слухов апарат.

Стимулация в правилния момент

При естествения слух в кохлеята се образува т.нар. пътуваща вълна, която се разпространява от овалния прозорец до върха на спиралата. Заедно с разпределянето на честотата в кохлеята това води до забавяне от три милисекунди при ниските звуци. Това забавяне се репликира в аудиопроцесорите на MED-EL.

Слуховите апарати се нуждаят от допълнително време за обработване на звука, така че речта да бъде оптимално разбрана. Обикновено потребителят не забелязва тези няколко милисекунди. Ако забавянето засяга само едната страна на бинаурални потребители, то може да бъде погрешно интерпретирано от централния слух: това ще ограничи ползите от билатералното чуване. Настоящите аудиопроцесори на кохлеарните имплантати на MED-EL също могат да синхронизират своята обработка хронологично със слуховия апарат. Тази функция е уникална за MED-EL.

Да чуваш всичко от двете страни

За много ползватели на кохлеарни имплантати е важно да могат да свързват своите слухови системи с външни слухови източници. Това е възможно просто чрез стандартни контакти и без нужда от допълнително обвързване с определени производители и марки. Bluetooth индукционните проводници позволяват такъв вид стандартен контакт между слухова система и аудиоизточник: безжичен стрийминг към смартфон или таблет, телевизия или други Bluetooth съвместими звукови източници, индукционен контакт към слуховата система.

Комбинацията от отличен кохлеарен имплантат и слухов апарат, който е най-подходящ за всеки ползвател, е от огромно значение за бимодалното чуване. Почти естественото обработване на звука и уникалните функции позволяват комбинирането на кохлеарните имплантати на MED-EL с всяка марка слухови апарати, налична на пазара, както и идеалното им допълване.