Безусловна любов

Когато родителите вървят заедно със своето родено глухо дете по пътя към чуването

Избирайки кохлеарен имплант като решение за своето глухо дете, родителите отварят за него вратата към звуците, прокарват пътя към образование без пречки и в крайна сметка му дават възможност да живее щастлив, обещаващ и независим живот.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Кохлеарният имплант – грижа за бебета и малки деца

Cochlear Implant

Когато родителите, на които скоро се е родило дете, чуят диагнозата „пълна загуба на слуха“ или дори „глухота“, те са дълбоко шокирани. Но благодарение на най-модерната медицинска технология, кохлеарния имплант, новороденото може да получи помощ. Повече за това техническо чудо на:

Information platform

Ако родителите изберат кохлеарен имплант за своето дете, оптималната терапевтична и образователна подкрепа се превръща във важна част от пътуването. Подробна информация за това пътуване заедно с тяхното дете могат да намерят на информационната платформа Leben mit hoerverlust.at

Контакт

В допълнение към задълбочените консултации със специалисти, особено важен е и контактът с други родители на засегнати деца или опитни ползватели на кохлеарни импланти, особено в началото на пътуването.

Какво е кохлеарен имплант?

Потенциалното слухово увреждане трябва да се диагностицира максимално бързо и да се предприемат последващи стъпки. Защото може да се наложи да се обмислят подходящи медицински и технически решения. При глухота или тежко слухово увреждане кохлеарният имплант е правилният избор!

„Детето е най-голямото чудо и целият свят за семейството.“