window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CR4RZ074HD');

Muzika dhe Implanti Koklear (IK)

Dëgjimi me një implant koklear

2022-01-26T00:16:10+01:00

Provat shkencore kanë arritur të konfirmojnë se është e mundur të kuptosh të folurën me një implant koklear në mënyrë perfekte. Por pyetja "SA natyrshëm ndihet dëgjimi tek përdoruesit" mbetet pa përgjigje.

Dëgjimi me një implant koklear2022-01-26T00:16:10+01:00
Go to Top