window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-S02BRCNN45');

príslušenstvo

Home » príslušenstvo

Dizajnom kochleárneho implantátu proti stigme

2022-05-12T14:39:47+02:00

Funkčnosť a atraktívny dizajn viditeľných častí kochleárnych implantátov napomáha prijatiu načúvacích prístrojov, dotknutým ľuďom uľahčuje život s implantátom a adeptom na implantáciu pomáha pri rozhodovaní.

Dizajnom kochleárneho implantátu proti stigme2022-05-12T14:39:47+02:00
Go to Top