Решенија за оштетување на слухот на едното уво

2021-09-30T14:04:44+02:00

За луѓето со оштетување на слухот на едното уво достапни се разновидни решенија. Резултатите од студијата од Горноавстриската болница Велс-Грискирхен можат да ви помогнат во изборот.